لینک های مفید و منابع آموزشی مدیریت

نظریه تئوری های سازمان
عنوان کتاب نویسنده مترجم انتشارات
تئوری های سازمان های دولتی رابرت بی. دنهارت دکتر سید مهدی الوانی و حسن دانائی فرد انتشارات صفار
مدیریت عمومی دکتر سید مهدی الوانی - نشر نی
نظریه سازمان ماری جو هچ و ان ال. کانلیف دکتر حسن دانائی فرد مهربان نشر
نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان گیبسون بوریل و گارت مورگان محمد تقی نوروزی انتشارات سمت
مبانی فلسفی تئوری سازمان دکتر حسن میرزائی اهرنجانی - انتشارات سمت
تئوری های سازمان و مدیریت از تجدد گرایی تا پساتجدد گرایی۲ جلدی دکتر حسین رحمان سرشت - نشر دوران
تئوری های سازمان و طراحی ساختار ۲ جلدی ریچارد ال دفت علی پارسائیان و سید محمد اعرابی شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تئوری های سازمان و مدیریت از نوین گرایی تا پسانوین گرایی گرایی ۲ جلدی دکتر حسین رحمان سرشت - انتشارات فن و هنر
سازمان فرایند گرا و پارادایم های سازمانی محمد رحمان زاده هروی - انتشارات اجتماع
تئوری های سازمان: اسطوره ها جی ام. شفریتز و جی. استیون اوت دکتر علی پارسائیان انتشارات فرزانه
مدیریت استراتژیک
عنوان کتاب نویسنده مترجم انتشارات
مدیریت راهبردی (استراتژیک) در اندیشه نظریه پردازان دکتر حسین رحمان سرشت - انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
ارزیابی متوازن – گام به گام پل آر. نیون پرویز بختیاری و صنم اله قلی و … سازمان مدیریت صنعتی
جنگل استراتژی (کارآفرینی در قالب یک مکتب) هنری مینتزبرگ، بروس آلستراند و ژوزف لمپل دکتر محمود احمدپور داریانی پردیس
مدیریت منابع انسانی
عنوان کتاب نویسنده مترجم انتشارات
مدیریت منابع انسانی مارک ج. سینجر دکتر فریده آل آقا مرکزآموزش مدیریت دولتی
مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل گرگ ال. استورات و کنت جی. براون دکتر سید محمد اعرابی و دکتر مرجان فیاضی انتشارات هنگامه
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی آلن بانت و استفن جی هینز دکتر سید محمد اعرابی و سعید موسوی دفتر پژوهش های فرهنگی
تدوین، اجرا و آثار استراتژی منابع انسانی پیتر بامبرگر و ایلن مشولم علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی دفتر پژوهش های فرهنگی
شیوه های علمی ارتقای بهره وری نیروی انسانی به کوشش دکتر داود محب علی - مرکزآموزش مدیریت دولتی
مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی تناقض ها، فرایند ها و چالش ها ایوان برمن، جیمز باومن، پی وست، ون وارت دکتر میر علی سید نقوی و حسن عباس زاده انتشارات هنگامه
مدیریت تحول
عنوان کتاب نویسنده مترجم انتشارات
تحول و توسعه سازمان توماس جی. کامینگز و کریستوفر جی. ورلی کورش برارپور آموزش ساپکو
مدیریت تحول در سازمان وندال. فرنچ و سسیل اچ. بل دکتر سید مهدی الوانی و حسن دانائی فرد انتشارات صفار
تحول سریع بهنام تبریزی محمد دل آسا و امیر عباس معصومی گروه پژوهشی صنعتی آریانا
مدیریت تحول استراتژیک در تئوری و عمل جان هی ز دکتر اسداله کرد نائیج و صبا سرمدی مهربان نشر
هشت خوان تحول جان کارتر و دان کوهن دکتر محمد ابراهیم محجوب نشر فرا
در اندیشه تحول جان ماکسول فضل اله امینی نشر فرا
رقص تغییر پیتر سنگه حسین اکبری ومسعود سلطانی گروه پژوهشی صنعتی آریانا
مبانی مدیریت دولتی
عنوان کتاب نویسنده مترجم انتشارات
مدیریت دولتی نوین آون هیوز دکتر سید مهدی الوانی، دکتر سهراب خلیلی شورینی و دکتر غلامرضا معمار زاده انتشارات مروارید
مبانی مدیریت دولتی دکتر غلامرضا معمار زاده طهران - انتشارات اندیشه گوهربار
بازآفرینی دولت دیوید اوزبرن مهندس فضل اله امینی نشر فرا
مباحث ویژه مدیریت دولتی دکتر سید محمد مقیمی - انتشارات سمت
هفت ستون سیاست دکتر سید علی اصغر کاظمی - نشر فرهنگ اسلامی
عدالت به مثابه انصاف جان راولز عرفلن ثابتی انتشارات ققنوس
واژگونی بروکراسی دیوید اوزبرن و پیتر پلاستریک غلامحسین خانقایی نشر فرا
مجموعه مقالات مباحثی در مهندسی اجتماع اولفضل صادق پور - مرکزآموزش مدیریت دولتی
رفتار سازمانی
عنوان کتاب نویسنده مترجم انتشارات
مبانی رفتار سازمانی استیون پی رابینز فرزاد امید واران مهربان نشر
مدیریت رفتار سازمانی پاول هرسی و کنت اچ بلانچارد دکتر قاسم کبیری نشر ماجد
مدیریت رفتار سازمانی جان آر. شرمرهورن و جیمز جی.هانت و ریچارد ان. ازبورن دکتر محمد ایران نژاد پاریزی، دکتر محمد علی بابایی زکلیکی و دکتر محمد علی سبحان الهی موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
رویکرد های سازمان و مدیریت و رفتار سازمانی دکتر علیرضا امیرکبیری - نشر نگاه دانش
رفتار سازمانی مفاهیم، نظریه ها و کاربرد ها ۳ جلدی استیون پی رابینز دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی دفتر پژوهش های فرهنگی
خط مشی گذاری
عنوان کتاب نویسنده مترجم انتشارات
تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی دکتر سید مهدی الوانی - انتشارات سمت
فرایند خط مشی گذاری عمومی دکتر کرم اله دانش فرد - نشر دانشگاه علوم و تحقیقات
فرایند خط مشی گذاری عمومی دکتر سید مهدی الوانی و دکتر فتاح شریف زاده - انتشارات دانشگاه علامه
ظرفیت خط مشی گذاری عمومی: کلید توسعه یافتگی ملی دکتر حسن دانایی فرد، دکتر سید یعقوب حسینی و دکتر علی اصغر فانی - انتشارات صفار

مدیریت تطبیقی

عنوان کتاب

نویسنده مترجم انتشارات
مدیریت تطبیقی دکتر سید محمد مقیمی، سعید باقر سلیمی و روح الله نوری - انتشارات نگاه دانش
اداره امور عمومی تطبیقی فرل هدی دکتر سید مهدی الوانی و دکتر غلامرضا معمارزاده انتشارات اندیشه گوهربار
حکومت مقایسه ای ژان بلاندل علی مرشدی زاده انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی

 

*** ماهنامه گزیده مدیریت  برگردان همزمان نشریه برگزیده جهان مدیریت  Harvard Business Review جهت تهیه مجله می توانید از طریق این  لینک زیر اقدام کنید.
*** ماهنامه تدبیر . جهت تهیه ماهنامه تدبیر از طریق این لینک اقدام کنید

*** وب سایت صاحب نظر و نظریه پرداز بزرگ جهان مدیریت پیتر اف. دراکر

*** وب سایت صاحب نظر و نظریه پرداز بزرگ جهان مدیریت هنری مینتزبرگ

*** لیست نشریات معتبر وزارت علوم تحقیقات و فناوری‏ در رشته مدیریت را از اینجا ببینید.

WebSites

www.managementhelp.org

www.hbr.org

www.managementtoday.co.uk

www.amanet.org

www.economist.com