رزومه

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

برای دریافت نسخه PDF رزومه لطفا اینجا کلیک کنید.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

باسمه تعالی


۱) مشخصات فردی                                                                                                                                                      

             نام: علیرضا

             نام خانوادگی: شیروانی

             محل تولد: اصفهان

۲) وضعیت تحصیلی

نوع مدرک

رشته تحصیلی

تاریخ شروع

تاریخ اخذمدرک

معدل

نمره پایاننامه

عنوان پایان نامه

فوق لیسانس

مدیریت دولتی

(گرایش مدیریت منابع انسانی)

۱۳۷۲

۱۳۷۵

۱۷/۷۷       (فارغ التحصیل رتبه اول)

۱۸/۲۲

امکان بکارگیری شیوه مدیریت بر مبنای هدف (MBO) در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

دکتری تخصصی

(PH.D)

مدیریت دولتی

(گرایش تصمیم‌گیری و

خط مشی‌گذاری دولتی)

۱۳۷۶(ورودی رتبه اول دکتری در آزمون مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

۱۳۸۲

۱۶/۳۸         بدون احتساب  ۲۰ واحد پایان نامه

۱۹/۲۵

بررسی تأثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی

 

 

۳٫ عنوان کتاب‌های ترجمه و تألیف شده :

ردیف عنوان کتاب تألیف ترجمه ناشر سال
۱ سرمایه اجتماعی (مفاهیم،نظریه‌ها و کاربردها)دکتر سید مهدی الوانی ـ دکتر علیرضا شیروانی × انتشارات مانی ۱۳۸۵
۲ بررسی مسائلسازمان و مدیریت(با رویکردمشاوره و سیستم‌ها)دکتر سید مهدی الوانی ـ دکتر علیرضا شیروانی ـ  مریم فلاح  × × انتشارات نقشخورشید ۱۳۸۶
۳ فرآینداعتماد در سازمانهادکتر علیرضا شیروانی ـ دکتر منصور حقیقتیان × انتشارات نقش خورشید ۱۳۸۷
۴ نقش موسسات فرهنگی و هنری در توسعه فرهنگی کشوردکتر علیرضا شیروانی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ۱۳۸۸
۵ مدیریت و رهبری در قرن بیست و یکمدکتر علیرضا شیروانی ـ  دکتر شادی ابراهیمی مهربانی × انتشارات پویش اندیشه ۱۳۹۰
۶ مدیریت منابع انسانی و WEB 2.0دکتر علیرضا شیروانی  ـ محمدرضا باقری × انتشارات پویش اندیشه ۱۳۹۰
۷ مدیریت عملکرددکتر علیرضا شیروانی ـ  الهام موسوی × انتشارات پویش اندیشه ۱۳۹۰
۸ حکمرانی و مدیریت دولتیدکتر سید مهدی الوانی ـ دکتر علیرضا شیروانی ـ دکتر علیرضا ذاکراصفهانی × انتشارات پویش اندیشه ۱۳۹۳

 

۴٫ عنوان کتابهای زیر چاپ:

ردیف عنوان کتاب تألیف ترجمه
۱ مدیریت کوروش کبیر ×

 

۵٫ عنوان طرح پژوهشی:

عنوان طرح سازمان مربوطه سال
تدوین برنامه استراتژیک برای دانشگاه­ آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات اصفهان دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات اصفهان ۱۳۸۸
تدوین برنامه استراتژیک برای دانشگاه­ آزاد اسلامی واحد بروجن دانشگاه آزاد اسلامیواحد بروجن ۱۳۸۹- ۱۳۸۸
«بررسی عوامل موثر بر جذب جوانان ۲۸-۱۸ سال استان اصفهان جهت فراگیری آموزشهای فنی و حرفه‌ای و ارائه راهکارهای بهبود در جذب آنها» اداره کل آموزشفنی و حرفه‌ای استان اصفهان ۱۳۸۷-۱۳۸۵
بررسی راهکارهای استقرار سیستم مدیریت تحول بر اساس مراحل هشتگانه جان پی کاتر در شرکت گاز استان اصفهان شرکت گاز ۱۳۹۱-۱۳۹۰
نقش مهارت های تکمیلی مدیران بر پرورش بازیگران نوع A در شرکت گاز استان اصفهان شرکت گاز ۱۳۹۳-۱۳۹۲
اولویت بندی اهداف و شاخص های استراتژیک بر اساس کارت امتیازی متوازن در شرکت گاز استان اصفهان شرکت گاز ۱۳۹۳-۱۳۹۲
بررسی میزان همسویی بین ساختار و استراتژی شرکت گاز اصفهان و ارائه راهکارهای مناسب به منظور تحقق اهداف سازمانی شرکت گاز ۱۳۹۲
تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری شرکت گاز ۱۳۹۱

 

 


 1. سوابق اجرائی

 

حوزه مسئولیت سمت سال
آموزشی - دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان- مدیر گروه کارآفرینی – بین الملل و کارآفرینی آموزش عالی مقطع دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش تحول، سیستم های اطلاعاتی و مالی)  دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان- مدیر گروه دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات اصفهان

- مدیر  گروه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و MBA دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اصفهان

- مدیر مسؤول موسسه آموزش و مشاوره مدیریت بال اندیشه سپاهان (اولین موسسه دارای مجوز از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری اصفهان در حوزه آموزش کارکنان و مدیران بخش دولتی به شماره ۱۲۳/۱۸۰۳)

- مدیرعامل انجمن موسسات فرهنگی و هنری استان اصفهان

- مدیر گروه کارشناسی ارشد وکارشناسی رشته مدیریت دولتیدانشگاه آزاد اسلامی واحددهاقان

- عضو کمیته موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

۱۳۹۵-۱۳۸۷۱۳۹۵-۱۳۹۴ 

۱۳۹۴-۱۳۸۹

۱۳۹۲-۱۳۸۹

 

۱۳۹۵-۱۳۸۳

۱۳۹۲-۱۳۹۰

۱۳۸۷-۱۳۸۲

۱۳۸۹-۱۳۸۷

پژوهشی - عضو شورای پژوهشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان- عضو شورایپژوهشی دانشگاه آزاد اسلامیواحد دهاقان- عضو شورایتحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاداسلامی واحد دهاقان

- عضو شورای تحصیلات تکیملی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اصفهان

- رئیس کمیته­های آموزش و پژوهش انجمن موسسات فرهنگی و هنری استان اصفهان

۱۳۹۳-۱۳۹۲۱۳۸۹-۱۳۸۲۱۳۸۹-۱۳۸۰

۱۳۹۲-۱۳۸۸

۱۳۹۳-۱۳۹۲

فرهنگی وپژوهشی - دبیر علمی همایش ملی «نقش موسسات فرهنگی و هنری در توسعه فرهنگی کشور»- دبیر علمی همایش ملی «چالش­های مدیریت در سازمان­های ایرانی»- دبیر علمی همایش منطقه‌ای «نقش مدیریت اسلامی در اتحاد ملی و انسجام اسلامی»

- دبیر علمی همایش علمی منطقه ای مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد همت مضاعف و کار مضاعف

-  عضو پیوستهانجمن علوم مدیریت ایران

- عضو هیأت مدیره انجمن موسسات فرهنگی و هنری استان اصفهان

- دبیر علمی چهارمین همایش ملی «نقش موسسات فرهنگی و هنری در توسعه فرهنگی کشور»

- دبیر علمی همایش منطقه ای «مدیریت بحران»

- دبیر علمی همایش منطقه ای «نقش آینده پژوهشی در مدیریت دولتی»

- دبیر علمی همایش منطقه ای «راهکارهای ایجاد سازمان های یاددهنده»

- دبیر علمی همایش «ارزیابی عملکرد واحدهای آموزشی»

- دبیر علمی همایش منطقه ای «حاکمیت مطلوب و مدیریت دولتی»

- دبیر علمی همایش «نقش اخلاق در پیشگیری از اعتیاد»

- دبیر علمی همایش «مدیریت جهادی: مدیریت مبتنی بر اخلاقیات»

- دبیر علمی همایش «به سوی تمدن سازمانی: تدبیری مکمل برای تعالی سازمانی»

۱۳۸۶۱۳۸۹۱۳۸۶

۱۳۸۹

۱۳۸۹-۱۳۸۸

۱۳۹۲-۱۳۸۷

۱۳۹۱

۱۳۸۹

۱۳۹۰

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۳

 

 

 


۷٫ سوابق و فعالیتهای پژوهشی:

الف: ارائه مقاله و سخنرانی در همایش‌ها، سمینارها و کنفرانس‌های (ملی و بین‌المللی)

 

ردیف نوع همایش وعنوان همایش عنوان مقاله و نویسندگان محل تاریخ
پنجمین کنفرانس بین المللیپژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری بررسی میزان توازن بین کار و زندگی مدیران شهرداری شهر اصفهانو ارائه راهکارهایی برای بهبود توازنعلیرضا شیروانی ـ محمدرضا برکت ـ ارسلان جلا سن پترزبورگ ـ روسیه ۷ مردادماه ۱۳۹۵
چهارمین کنفرانس بین المللیپژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری شناسایی عوامل تشکیل دهنده الگوی مدیریت ایرانی بر مبنای آموزه های فرهنگی کوروش کبیردکتر عنایت اله آقایی ـ دکتر علیرضا شیروانی برلین ـ آلمان ۱۹ تیرماه ۱۳۹۵
چهارمین کنفرانس بین المللیپژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری بررسی موانع استقرار سازمان­های مبتنی بر توانمندی و ارائه راه کارهایی برای ایجاد آن (مطالعه موردی در سازمان­های بخش دولتی شهرکرد)دکتر علیرضا شیروانی ـ دکتر زهره اسماعیل زاده ـ پرستو احمدی برلین ـ آلمان ۱۹ تیرماه ۱۳۹۵
چهارمین کنفرانس بین المللیپژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری بررسی رابطه میزان استقرار سازمان‏ رویایی توسط مدیران با تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان(مورد مطالعه: شرکت برق شهر اصفهان)دکتر علیرضا شیروانی ـ محبوبه فخری برلین ـ آلمان ۱۹ تیرماه ۱۳۹۵
کنفرانس بین الملی مدیریت نوین درافق ۱۴۰۴ تحلیل تأثیر مولفه های فرهنگی (سبک برقراری ارتباط سبک اعتماد سبک مخالف ورزیدن) بر اساس مدل میربر عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازندکتر علیرضا شیروانی ـ بهروز قاسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ۵ و ۶ خردادماه ۱۳۹۵
International conferene on Management & Social Science The Survey of organizational capcity component and its effects on the organizations performance(case Study: of Public Organisations in Isfahan city)دکتر علیرضا شیروانی ـ محمدرضا برکت UAE – UAE ۱۰ March 2016
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی Identify The Types of Followers (Staff) and Followers (Staff) Training Strategies Case Study: Isfahan Municipalityدکتر علیرضا شیروانی ـ محمدرضا امامی دبی.  امارات ۱۰ آذرماه ۹۴
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی Strategies of Training Instrutive Leaders Based on Tichy Model Case Study: Isfahan Municipalityدکتر علیرضا شیروانی دبی.  امارات ۱۰ آذرماه ۹۴

 

 

کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی دولت الکترونیک در ایران: تبیین نقش متغیرهای سیاسی، اجتماعی، سازمانی و فن آوری در پیاده سازی دولت الکترونیک و ارزیابی تحقق آن بر اساس مدل سازمانی دکتر علیرضا شیروانی ـ محمدرضا رضایی تهران ۲۷ آبان ماه ۹۴
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری بررسی دلایل اشتباه و تدوین استراتژی های یادگیری از اشتباه (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه)دکتر علیرضا شیروانی ـ عباس علی بهزادی پور تهران ۳۰ مهرماه ۹۴
کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی

گونهشناسی استعدادها در سازمانهای فرهنگی

دکتر علیرضا شیروانی ـ سید حمیدرضا میرطاووسی ـایرج سلطانی ـ عبداله  هادی وینچه

تهران ۱۳۹۴
کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

بررسی رابطه بین قواعد سیزده گانه رهبری خوب با عملکرد کارکنان

دکتر علیرضا شیروانی ـ علی غیبی پور

تهران ۱۳۹۴
دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه

بررسی میزان دوبعدصمیمیت وشایستگی درمیان مدیران بخش دولتی اصفهان و ارتباط آن بابرداشت مثبت ومنفی کارکنان

دکتر علیرضا شیروانی ـ لیلا قهرمانی

تهران ۱۳۹۴
کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت

بررسی ژرفای یادگیری در شرکت توزیع برق اصفهان و ارائه ی راهکارهایی برای بهبود آن

دکتر علیرضا شیروانی  ـ علی بصیرت

تهران ۱۳۹۴
همایش بین المللی مدیریت مدیریت عملکرد در سطح تیم و شناسایی وتبیین ابعاد ،مولفه ها و شاخص های عملکردیدکتر علیرضا شیروانی ـ ایرج سلطانیکرم خلیلی ـ مهدی نفر موسسه سفیرانفرهنگیمبین تهران ۱ آذرماه ۱۳۹۳
همایش بین المللی مدیریت موانع و راهکارهای استقرار شهر الکترونیک درخوزستاندکتر علیرضا شیروانی ـ سید ابراهیم ساداتی ـ مراد شمسی موسسه سفیرانفرهنگیمبین تهران ۱ آذرماه ۱۳۹۳
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱ کاربرد مدیریت عملکرد اورایز در توسعه کارکنان(مطالعه موردی:شرکت پیشرو دیزل آسیا)دکتر علیرضا شیروانی ـ رویا شریعتی موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویراتهران ۱۷ مرداد ۱۳۹۳
اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین الگوی بهبود و توسعه خلاقیت و نوآوری در کارکنان بر اساس مدیریت عملکرد (ORISE)دکتر علیرضا شیروانی ـ رویا شریعتی علی آباد کتول ۲۹ مرداد ۱۳۹۳
ششمین کنفرانس بین المللیمدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی اثرات مثبت گفتمان در سازمان قم ۲۵ مرداد۱۳۹۳

 

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی بررسی ارتباط و نقش کارآفرینی با موضوع فناوری اطلاعاتدکتر علیرضا شیروانی ـ اعظم خبوشانی رشت ۳۱ خردادماه ۱۳۹۳
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی بررسی رابطه و نقشه کارآفرینی سازمانی با سرمایه اجتماعیدکتر علیرضا شیروانی ـ اعظم خبوشانی رشت ۳۱ خردادماه ۱۳۹۳
۴th International conference on Intellectual capital management Intellectual Capital Measurment in Borojerd Exir Pharmaceutical Companyدکتر علیرضا شیروانی ـ علی صفری ـامین نوریزدان Gave Zang, Zanjan, Iran October3-4,2012
۴th International confrence The Exploring of talent orinted succession planning In Iran’s IslamicAzad Universityدکتر علیرضا شیروانی INDIA ۱۹-۲۰ February 2010
ICKMKE 2010: International Conference on Knowledge Management and Knowledge Economy Exploring the Application of Knowledge Management Factors in Esfahan University’s Medical Collegeدکتر علیرضا شیروانی Paris,France June 28-30, 2010
نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی بررسی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و نقش آن در سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی سالهای ۹۰-۱۳۸۰دکتر علیرضا شیروانی ـ محمد عقبائی جزنی تهران ۹ بهمن ماه ۱۳۹۲
کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها بررسی ارتباط عوامل موفقیت مدیریت دانش بر افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی(مطالعه موردی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی)دکتر علیرضا شیروانی شیراز ۵ دی ماه ۱۳۹۲
چهارمین کنفرانس مدیریت اجرایی بحران جهانی استعداد و مسوولیت مشترک دولت ها و بخش خصوصیدکتر علیرضا شیروانی ـ محمود اسعدی.نسرین شفیعی سالن همایش های هتل المپیک آبان ماه ۱۳۹۲
اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم بررسی عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان شرکت پالایش گاز ایلامدکتر علیرضا شیروانی ـ فرهمند سلیمانی علی آباد کتول ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲
چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه موسسات فرهنگی و هنری در توسعه فرهنگی کشور مدیریت در محدودیت یک اصل محوری در اثربخشی موسسات فرهنگی و هنریدکتر علیرضا شیروانی تالار فرشچیان اردیبهشت ماه ۹۲
چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه موسسات فرهنگی و هنری در توسعه فرهنگی کشور نقش فرهنگ سازمانی در کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)دکتر علیرضا شیروانی ـ محمود عزیزی تالار فرشچیان اردیبهشت ماه ۹۲
چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه موسسات فرهنگی و هنری در توسعه فرهنگی کشور نقش موسسات فرهنگی هنری در ارتقای فرهنگ عمومی شهرونداندکتر علیرضا شیروانی ـ زهرا بهبهانی تالار فرشچیان اردیبهشت ماه ۹۲
چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه موسسات فرهنگی و هنری در توسعه فرهنگی کشور الگوی بهبود و توسعه خلاقیت و نوآوری در کارکنان بر اساس مدیریت عملکرد اورایزدکتر علیرضا  شیروانی ـ رویا شریعتی ـ ایرج سلطانی تالار فرشچیان اردیبهشت ماه ۹۲
اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت بررسی نقش مدیریت بحران و تأثیر آن بر سلامت جسمی و روحی ـ روانی کارکنان بر اساس مدل میتراف (مطالعه موردی: جمعیت هلال احمر استان فارس) دکتر علیرضا شیروانی ـ ماشاء اله ولیخانی ـ مرضیه یعقوبی موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی صفاشهر شهریور ۱۳۹۲
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی بررسی عوامل سازمانی موثر در تقویت خلاقیت کارکنان فولاد مبارکهدکتر علیرضا شیروانی ـ محمد اسماعیل انصاری محمدرضا نصوحی قم موسسه آموزشی ـ تحقیقاتی نورباران اندیشه شهریور ۱۳۹۲
دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ارائه مدل هوش معنوی کارکنان(پرسنل درمانی بیمارستان شهید فیاض بخش)علیرضا شیروانی ـ مژگان اصغری ـ مهدی نفر تهراندانشگاه صنعتی شریف ۲۲آبان ماه۱۳۹۳
یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر کارآفرینی روزمره در سازمان ها بر اساس مدل زامپتاکیسعلیرضا شیروانی ـ مژگان اصغری ـ مهدی نفر تهراندانشگاه صنعتی شریف آذرماه ۱۳۹۲
بیست و یکمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشوربا شعار «توسعه پایدار، نقش ارگانهای دریایی کشور» - رامسرهتل آزادی ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲
همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی کیفیت زندگی کاریدکتر علیرضا شیروانی ـ ماهرخ لطف الهی و فرهاد حقیقی میاوقی جزیره قشم ۳۰ آبان ماه ۹۲
کنفرانس منطقه ای سیرد تحلیلی بر نقش ابعاد هوش سازمانی در افزایش سطح عملکرد کارکنان در شرکت توزیع برق استان اصفهاندکتر علیرضا شیروانی ـ مجتبی باقی تهران ۱۳۹۱
نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت بررسی و میزان رابطه عملکرد شعب تأمین اجتماعی بر مدیریت کیفیت جامع بر اساس مدل گاروین (مطالعه موردی کلیه شعب تأمین اجتماعی استان اصفهان)دکتر علیرضا شیروانی ـ اردشیر شیران تهراندانشگاه صنعتی شریف آذر ماه ۱۳۹۰
نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت موانع طراحی سازمان خلاق درسازمان های ایرانیدکتر علیرضا شیروانی ـ سیمین علیپور تهراندانشگاه صنعتی شریف آذر ماه ۱۳۹۰
نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت رهبری تحول آفرین یک اصل محوریبرای دستیابی به نوآوری سازمانیدکتر علیرضا شیروانی ـ الهام معمار منتظرین تهراندانشگاه صنعتی شریف آذر ماه ۱۳۹۰
هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت بررسی عوامل روانشناختی درتصمیم­گیری استراتژیک مدیران ارشد بخش دولتی بر اساس سبک شناختی یونگدکتر علیرضا شیروانی ـ زهرا مردانی تهراندانشگاه صنعتی شریف آذر ماه ۱۳۸۹
هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت بررسی تأثیر روابط مبتنی بر اعتمادپذیری بر کیفیت خدمات در سازمان­های بخش دولتی تهراندانشگاه صنعتی شریف آذر ماه ۱۳۸۹
هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت بررسی عوامل موثر بر جذب جوانان۲۸-۱۸ سال استان اصفهانجهت فراگیری آموزشهای فنی و حرفه‌ای و ارائه راهکارهای بهبود در جذب آنها

دکتر علیرضا شیروانی

تهراندانشگاه صنعتی شریف آذر ماه ۱۳۸۸
ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت بررسی ارزیابی عملکرد شرکت R.T.C بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن و ارائه راه کارهای تدوین نقشه استراتژیدکتر علیرضا شیروانی ـ الهام موسوی تهرانسالن همایش‌های رازی آذر ماه ۱۳۸۷
ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت بررسی تأثیر بکارگیری رویکرد مدیریت دولتی نوین، مطابق با نظریه سازمان  همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در سازمان‌های دولتی و ارائه راه‌کارهای پیاده‌سازی آندکتر علیرضا شیروانی ـ شادی ابراهیمی تهرانسالن همایش‌های رازی آذر ماه ۱۳۸۷
پنجمین کنفرانس بین‌المللیمدیریت راهکارهایحرکت از مدیریت دولتی نوین(NPM)بهطرف حکمرانی خوبدکتر علیرضا شیروانی تهرانسالن همایش‌های اجلاس آذرماه ۱۳۸۶
پنجمین کنفرانس بین‌المللیمدیریت بررسی ارتباط میان انواع استراتژی های انجام مسئولیت اجتماعی با ساختار سازمانی در سازمان های بخش دولتی شهر اصفهاندکتر علیرضا شیروانی ـ مهدی کارنامی تهرانسالن همایش‌های اجلاس آذرماه ۱۳۸۶
چهارمین کنفرانس بین‌المللیمدیریت تأثیر بروکراسی حرفه‌ای برکیفیت ارائه خدمات دربیمارستانهای دولتی تهرانسالن همایش‌های اجلاس آذرماه ۱۳۸۵
همایش منطقه ای امداد نجات و چشم اندازهای علمی راهکارهای ایجاد سازمان های بحران ستیز منطقه ای ۱۳۸۳
سومین کنفرانس بین‌المللیمدیریت بررسی تأثیر استراتژی تنوعمحصول بر ساختار سازمانیدکتر علیرضا شیروانیـ مرتضی شفایی تهران سالن همایش‌های اجلاس آذرماه ۱۳۸۴
سومین کنفرانس بین‌المللیمدیریت بررسی عوامل موثر در بهبودپاسخگویی در سازمانهای بخشدولتی تهرانسالن همایش‌های اجلاس دی ماه ۱۳۸۴
دومین کنفرانس بین المللیمدیریت مدیریت دولتی نوین و عدالتاجتماعیدکتر علیرضا شیروانی تهرانسالن همایش‌های اجلاس دی ماه ۱۳۸۳
دومین کنفرانس بین‌المللیمدیریت نقش پنج منظومه عمده اخلاقیدر تصمیم‌گیری مدیراندکتر علیرضا شیروانی تهرانسالن همایش‌های اجلاس دی ماه ۱۳۸۳
اولین کنفرانس بین‌المللیمدیریت رهبری در قرن بیست و یکمدکتر علیرضا شیروانی تهرانسالن همایش‌های اجلاس دی ماه ۱۳۸۲
همایش ملی چالش های مدیریت و رهبری در سازمان های ایرانی موانع طراحی سازمان های خلاق در سازمان های ایرانیدکتر علیرضا شیروانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان ۲۴ تیرماه ۸۹
همایش ملی چالش های مدیریت و رهبری در سازمان های ایرانی بررسی موانع استقرار سازمان های مبتنی بر توانمندی و ارایه راه کارهایی برای ایجاد آندکتر علیرضا شیروانی ـ پرستو احمدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان ۲۴ تیرماه ۸۹
همایش ملی چالش های مدیریت و رهبری در سازمان های ایرانی بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و کارآفرینی درون سازمانی کارکنان(مطالعه موردی: شرکت های اقماری ذوب آهن اصفهان)دکتر علیرضا شیروانی ـ  الهام معمار منتظرین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان ۲۴ تیرماه ۸۹
اولینکنفرانس بین‌المللی توسعهمنابع انسانی در صنعت ساخت وساز استقرارسیستم مدیریت استعداد یک اصلمحوری در توسعه منابع انسانیدکتر علیرضا شیروانی ـ اصفهاندانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر خرداد ۱۳۷۸
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک موانع استقرارمدیریت استراتژیک براساس الگوی برایسون (مطالعه موردی: سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی اصفهان)دکتر علیرضا شیروانی ـ خانم تدین تهرانسالن همایش های رازی ۲۶ و ۲۷ دی ماه۱۳۸۸
نخستین همایش ملی جایگاهموسسات فرهنگی و هنری درتوسعه فرهنگی کشور بررسی رابطه بین توانمندسازیمنابع انسانی با ایجاد سرمایهاجتماعی(از بعد اعتماد) اصفهاندانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان خرداد ماه ۱۳۸۶
اولین همایش ملی مدیریت ورهبری توسعه رهبری آینده تهرانسالن‌ همایش‌های وزارت امور خارجه تیرماه ۱۳۸۵
همایش ملی ـ نقش مدیریت درتوسعه مدیریت مشارکتی: تبلور تصمیم‌گیری گروهی برایدستیابی به بهره‌وری دهاقاندانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۷۷
همایش ملی ـ فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانی، مشارکت وبهره‌وری زاهداناداره کل صنایع و معادن استانسیستان و بلوچستان بهمن ماه ۱۳۷۷
همایش ملی ـمدیریت اسلامی مشارکت دراداره امور عمومی از دیدگاهاسلامدکتر علیرضا شیروانی تهراندانشگاه آزادواحد علوم و تحقیقات اردیبهشت ماه۱۳۸۱
همایشملی ـ مدیریتنوین و مباحث جدید در مدیریت ایجاد سرمایهاجتماعی یک اصل محوری برایدستیابی به شایستگی سازمانیدکتر علیرضا شیروانی فیروزکوهدانشگاهآزاد اسلامی فیروزکوه خردادماه۱۳۸۲

 

 

ب: مقالات چاپ شده در مجلاتISI ـISC ـ علمی ـ پژوهشی، علمی ـ ترویجی و تخصصی

ردیف عنوان مقاله عنوان مجله دوره شماره سال انتشار
          ۱٫ Leadership teachings by history superman of the world, Cyrus the Great(leadership skills)1دکتر عنایت اله آقایی ـ دکتر شیروانی  Internatioanl Business ManagementMedwell Journals ۱۰ No.17ISSN:19935250 ۲۰۱۶
          ۲٫ Outstandingleadership traits of a superman in the history of the world, Cyrus the Greatدکتر عنایت اله آقایی ـ دکتر شیروانی Internatioanl Business ManagementMedwell Journals ۱۰ No.17ISSN:19935250 ۲۰۱۶
          ۳٫ Examining Renventing Government from Opponents Point of Viewسامره شجاعی. دکتر شیروانی و دکتر اکبر اعتباریان International Business Mangement Vol10.No.5 ISSN:1993-2550 ۲۰۱۶
          ۴٫ The Comparative Study of Leadership led by Cyrus the great with the famous Scholars management of 20th century (Peter Drucker, John Cutter, John Maxwell, and Warren Benis)دکتر علیرضا شیروانی ـ الهام اخوان Academie rpyale des scinces d outre-mer bulletin des seances Vol.4 No.3ISSN:0001-4176 ۲۰۱۵
          ۵٫ Contingency model of learning from mistakes in public sector of Iran Serials publication Vol13.No.4 ISSN:0972-7302 ۲۰۱۵
          ۶٫ Iranian citizen relationship management: opportunities and challengesدکتر علیرضا شیروانی ـ آمنه مالمیر Cumhuriyet science journal - ISSN:1300-1949 ۲۰۱۵
          ۷٫ Investigating the obstacles of moral organization’s estalishement in staff department of General Adminstration of Education in Shiraz Cityدکتر علیرضا شیروانی ـ فاطمه تقوی  Advanes in Environmental - ISSN:1995-0756 ۲۰۱۵
          ۸٫ E-GOVERNMENT IN IRAN: EXPLAINING THE ROLE OF POLITICAL, SOCIAL, ORGANIZATIONAL, AND TECHNOLOGICAL VARIABLES IN THE IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT AND ASSESSING ITS REALIZATION BASED ON THE UNITED NATIONS MODELدکتر علیرضا شیروانی ـ محمدرضا رضایی Journal of Applied Environmentaland Biological Sciences - ISSN:2090-4274 ۲۰۱۵
          ۹٫ Designing a Model Of AgileSuppliers’ Selection : Interpretive Structural Modeling publication on Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology - ISSN: 2322-5572 ۲۰۱۵
        ۱۰٫ مدیریت استعداد با رویکرد جهانیدکتر علیرضا شیروانی ـ حاجیه رجبی فرجاد فصلنامه علمی ـ پژوهشیچالش های جهان اول یک بهار ۱۳۹۴
        ۱۱٫ ارائه مدل بهبود و تعالی مدیریت ارتباط با شهروندان برای سازمان های دولتی ایران فصلنامه علمی ـ پژوهشی  مدیریت منابع در نیروی انتظامی در نوبت چاپ - ۱۳۹۴
        ۱۲٫ مدیریت ارتباط با شهروند و دولت الکترونیک فصلنامه دانش انتظامی پلیس پایتخت در نوبت چاپ - ۱۳۹۴
        ۱۳٫ نقش اخلاق سازمانی و فرهنگ سازمانی بر مدیریت ارتباط با مشتری فصلنامه علمی ـ ترویجی مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی در نوبت چاپ - ۱۳۹۴
        ۱۴٫ Designing the Model of Ecosystem of Innovation in Cinema for the Entrepreneurship Promotion in Iranian Cinemaدکتر علیرضا شیروانی ـ هاجر رجبی فرجاد ـ کرم اله دانش فرد MAGNT Research Report Vol3(2)Pp:1677-1686 ۱۷۷۷-۸۹۳۹ ۲۰۱۵
        ۱۵٫ Contingency model of learning from mistakes in public sector of Iran European Online Journal of Natural and Social Sciences Vol. 4 No (1) ۲۰۱۵
        ۱۶٫ Study the extent and rating F.Rules (Based on Russel Ikof model) UCT Journal of Social Sciences and Humanities Research JSSHR-133 ۲۰۱۵
        ۱۷٫ A REVIEW ON REINVENTING GOVERNMENT AND ITS CRITICISM INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES Vol. 4, Issue 9 pp. 5706-5709 ۲۰۱۴
        ۱۸٫  An Investigation of the Degree of Using Methods of Solving Organizational Problems by Managers Based on Yves Morieux’s Smart Rules Model (Case Study: Public Sector Organizations of Isfahan)دکتر علیرضا شیروانی ـ امیر رضا استوار MAGNT RESEARCH REPORT(ISSN 1444-8939)International Blind Peer Reviewed Journal Vol.3 (1). PP: 1132-1143 ۲۰۱۴
        ۱۹٫ Development of a Fuzzy Model for Iranian Marine Casulaties Management ISPACS ۱۰٫۵۸۹۹ ۱۷pages ۲۰۱۴
        ۲۰٫ Fuzzy Delphi Analytic Hierarchy Process Applicttion for Evaluating Marine Casultiesدکتر علیرضا شیروانی ـ دکتر اکبر اعتباریان ـ علی مرادی ـ دکتر ایرج سلطانی PREI.J. Education and Management Engineering ۱۰٫۵۸۱۵ ۱۲pagesSCOPUS ۲۰۱۴
        ۲۱٫ Applying Fuzzy Delphi Method and Fuzzy Analytic Hierarachy Process for Ranking Marine Casualties Recent Advanes in Neural Networks and Fuzzy Systems ISBN:978-1-61804-227-9ISC ۲۰۱۴

 

 

        ۲۲٫ The Application of Fuzzy Delphi Method (FDM) and Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) for Evaluating Marine Casualties Recent Advanes in Neural Networks and Fuzzy Systems ISIISBN:978-960-474-317-9 ۲۰۱۴
        ۲۳٫ Ranking Strategic Goals Based on the Balanced Scorecard Throughout Fuzzy Topsisدکتر علیرضا شیروانی ـ هاجر شمس APJEMArth Parabhand: A Journal of Ecnonomics and Management Vol.3. Issue 8pp-173-186 ISSN 2278-0629 August2014
        ۲۴٫ The Impact of Internal Marketing on Organizationl Agility in Sales & Marketing department of Iran Khodro Company  (IKCO)دکتر علیرضا شیروانی ـ سوگند سهرابی ـ هادی تیموری PGSRNProgressive Global Sport Research Network ۲۳۴۵-۵۸۹۶ ۲۰۱۴
        ۲۵٫ Factors affecting ethical marketing and its impact on the marketing of pharmaceutical companiesدکتر علیرضا شیروانی ـ فاطمه عباسی AEBAdvances in Environmental Biology EISSN1998-1066PP:953-959 ۱۹۹۵-۷۵۶ June2014
        ۲۶٫ Determination and Prioritization of Satifaction Factors of Manufacturere Camanies Using Fuzzy Analytical Hierarchy Processدکتر علیرضا شیروانی ـ سام ساغری ـ علی صفری Inter Journal fo Sientific Management and Development No252 ۲۳۴۵-۳۹۷۴ July2014
        ۲۷٫ The Realationship between intrinsic rewards and development of innovationدکتر علیرضا شیروانی. بهنام حکمی شلمزاری ـ محمداسماعیل انصاری Indian Journal of Scientific Research ۲۲۵۰۰۱۳۸ ۱۵۹ March2014
        ۲۸٫ Relationship between Organizational Intellgent and Employee Performance IEDRG - ۱ January 2014
        ۲۹٫ Studying Utilization of Model Leadership Style by Managers of Publick Organizations in Isfahan Provinceدکتر علیرضا شیروانی ـ مرتضی راعی ـ عباس نصوحی Internationa Journal of Academic Research in Business and Social Science ۴ ۱ January 2014
        ۳۰٫ The Establishment of Corporate Banking In The Banks Listed In Stock Exchange And Subjected To Article 44 of Constitution: Tejarat Bank (A Case Study)دکتر علیرضا شیروانی ـ محمدرضا رنجبر فلاح ـ رضا خلیل لو International SAMANUM Journal of Mrketing and Management ۲ ۱ January5,2014
        ۳۱٫ Assessing realationship between strategic management and organizational in governmental organizations policyدکتر علیرضا شیروانی ـ رسول صریحی اسفنانی European Journal of Scientific Research ۱۴۵۰ ۲۱۶x/145 ۲۰۱۳

 

 

 

        ۳۲٫ The factor Affecting the Quality of Strategic Planning for Information Technology and Management Information Systems: A Survey in the Accounts Bureau of Fars Province in Iranدکتر علیرضا شیروانی ـ ماشاء اله ولیخانی ـ رویا هاشمی Spectrum: A Journal of Multidisciplinary Research ۲۲۷۸ ۲ ۲۰۱۳
        ۳۳٫ جهانی شدن  فرهنگ و ارتباطات و تأثیر آن در توسعه فرهنگ زیرزمینیدکتر علیرضا شیروانی ـ بهناز قاضی شعرباف فصلنامه ترجمان فرهنگی ۷ ۲۵ زمستان ۱۳۹۳
        ۳۴٫ رابطه مولفه های سرمایه اجتماعی و اثربخشی نیروی انتظامی (مطالعه موردی: شهر یاسوج)دکتر علیرضا شیروانی ـ اسلام حسینی مطلق فصلنامه مطالعاتمدیریت انتظامی ۹ ۵ بهار ۱۳۹۳
        ۳۵٫ ارائه مدل هوش معنوی و هوش هیجانی به منظور افزایش خوداثربخشی و خود نظمی در کارکنان ادارات مرکزی بانک ملی ایرانعلیرضا شیروانی ـ محمد عقبائی جزی فصلنامه علمی ـ پژوهشیتحقیقات روانشناختی ۶ ۲۴ ۱۳۹۳
        ۳۶٫ بررسی تأثیر مولفه های هوش عاطفی بر رفتارهای کاری مخرب و رفتارهای شهروندی سازمانیعلیرضا شیروانی ـ رسول صریحی فصلنامه علمی ـ پژوهشیمدیریت منابع انسانی در صنعت نفت ۲۳ ۷۴ تابستان ۱۳۹۳
        ۳۷٫ مدل ارزیابی سوانح دریایی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازیعلیرضا شیروانی ـ علی مرادی فصلنامه علمی ـ پژوهشیمجله علوم و فنون دریایی ۱۳ ۲ ۱۳۹۳
        ۳۸٫ مدیریت سوانح دریایی ایران با مدل تصمیم گیری فازیعلیرضا شیروانی ـ علی مرادی Port & Sea magazine - ۲۰۵ آبان ماه ۱۳۹۲

 

        ۳۹٫ بررسی رابطه بین عملکرد سازمانی و ایجاد سرمایه اجتماعی شهروندان(مورد مطالعه شهرداری منطقه ۱۵ تهران)علیرضا شیروانی ـ علیرضا ذاکر اصفهانی ـ مسعود لواف زاده فصلنامه علمی ـ پژوهشیجامعه شناختی شهری ۳ ۷ ۱۳۹۲
        ۴۰٫ A Case Study on the Realtionship between Human Resources Management and Business Strategies Alignment with the Effectiveness of the Human Resources Management (Nayer pars Mapna Company) American Journal of Scientific Reserach - - Agu – 2013
        ۴۱٫ Change Mangement in Publci Sector: A case Study of Gas Distribution frim Management Science Letters - - May- 2013
        ۴۲٫ Intellectual Capital Measurment in Borojerd Exir Pharmanceutical company ۴th international Confrence on Intellecutal Management - - Oct- 2012
        ۴۳٫ رابطه فرهنگ سازمانی با تصویر سازمانی و هویت سازمانی(مطالعه موردی حوزه ستادی سازمان سما)علیرضا شیروانی ـ لیلا پارسا ضیابری فصلنامه رسالت مدیریت دولتی سال سوم ۲ زمستان ۱۳۹۱
        ۴۴٫ بررسی نقش اخلاق کار بر رفتار سازمانی مثبت بر مبنای مدل فرد لوتانز (Chose)علیرضا شیروانی ـ فرزاد سی سختی فصلنامه فراسوی مدیریتعلمی ـ پژوهشی سال ششم ۲۳ ۱۳۹۱
        ۴۵٫ راهکارهای پرورش رهبران یاد دهنده بر مبنای مدل تیچی (مطالعه موردی شهرداری اصفهان)دکتر علیرضا شیروانی ـ محمدرضا برکت فصلنامه فراسوی مدیریتعلمی ـ پژوهشی - - ۱۳۹۱
        ۴۶٫ حکمرانی خوب با تأکید بر سازمان های غیردولتی (NGO)علیرضا شیروانی ـ حاجیه رجبی فرجاد فصلنامه علمی ـ پژوهشیرساله مدیریت دولتی ۶ ۱ ۱۳۹۰
        ۴۷٫ بررسی و ارزیابی سطح بلوغ مدیریت سرمایه انسانی در سازمان‌های بخش دولتی شهر اصفهانعلیرضا شیروانی ـ مسعود شفیعیه فصلنامه فراسوی مدیریتعلمی ـ پژوهشی پنجم ۱۵ ۱۳۸۹
        ۴۸٫ کاربرد مدیریت دانش سازمانی در کنترل و نظارت (سازمان بازرسی کل کشور) فصلنامه علمی ـ تخصصی سازمان بازرسی کل کشور(دانش ارزیابی) دوم ۴ ۱۳۸۹
        ۴۹٫ بررسی میزان حاکمیت فرآیندهای مدیریت دانش درسازمان­های دولتی(مورد مطالعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) مدیریت سلامتعلمی ـ پژوهشی چهارم ۵ ۱۳۸۸
        ۵۰٫ بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (برونگرایی-درونگرایی) رؤسای کمیته امداد امام خمینی (ره) سراسر کشور با مهارتهای شغلی آنان فراسوی مدیریتعلمی ـ پژوهشی دوم ۷ ۱۳۸۷
        ۵۱٫ ارزیابی سیستم‌های اطلاعات منابع انسانی (HRIS) در سازمان‌های بخش دولتی و ارائه مدلی برای استقرار آن مدیریت و توسعهعلمی ـ ترویجی - ۳۹ ۱۳۸۷
        ۵۲٫ بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (برونگرایی ـ درونگرایی) روسای کمیته امداد امام خمینی (ره) سراسر کشور با مهارت های شغلی آناندکتر شیروانی ـ ابوالقاسم رستگار فصلنامه علمی ـ پژوهشیفراسوی مدیریت ۲ ۷ ۱۳۸۷
        ۵۳٫ یک روش شناسی مدیریت پروژه مبتنی بر تلفیق استانداردهای PRINCE2 , PMBOK روش شانزدهم ۱۰۹ ۱۳۸۶
        ۵۴٫ تأثیر عملکرد سازمانهای بخشدولتی بر سرمایه اجتماعی مدیریت و توسعهعلمی ـ ترویجی پنجم ۲۰ ۱۳۸۳
        ۵۵٫ راه رفتن روی طناب تدبیر سیزدهم ۱۳۰ ۱۳۸۳
        ۵۶٫ سرمایه اجتماعی: اصل محوریتوسعه تدبیر پانزدهم ۴۷ ۱۳۸۳
        ۵۷٫ ویژگیهای رهبران خوب تدبیر چهاردهم ۱۳۷ ۱۳۸۲
        ۵۸٫ آینده مدیریت تدبیر سیزدهم ۱۲۷ ۱۳۸۱
        ۵۹٫ فرهنگ و پیچیدگی تدبیر سیزدهم ۱۲۳ ۱۳۸۱
        ۶۰٫ مدیریت گرائی و رفاه اجتماعی کارآفرین دوم ۱۷ ۱۳۸۱
        ۶۱٫ اصلاحات اداری و سرمایهاجتماعی مدیریت و توسعهعلمی ـ ترویجی سوم ۱۰ ۱۳۸۰
        ۶۲٫ نقش مشارکت عمومیدر اثربخشی مدیریت دولتی مدیریت و توسعهعلمی ـ ترویجی دوم ۷۹ ۱۳۸۰
        ۶۳٫ چالشهای آینده مدیرت دولتی دراستفاده از اینترنت فولاد هفتم ۷۶ ۱۳۸۰
        ۶۴٫ چگونه برای آینده دیجیتالمحور آماده شویم فولاد هفتم ۷۳ ۱۳۸۰
        ۶۵٫ تأثیر شعور عاطفی در بهبودنظام روابط کار فولاد ششم ۶۶ ۱۳۷۹
        ۶۶٫ قابلیتهای جدید برای چالشهایقرن بیست و یکم فولاد ششم ۶۹ ۱۳۷۹
        ۶۷٫ باز مهندسی سازمانی یک اولویتضروری برای دستیابی بهبهره‌وری فولاد ششم ۶۵ ۱۳۷۹
        ۶۸٫ تجدید ساختار نظام­های ادارییک اصل محوری در توسعه مدیریت و توسعهعلمی ـ ترویجی اول ۳ ۱۳۷۸
        ۶۹٫ امکانبکارگیری شیوهM.B.Oدر شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان تحول اداریعلمی ـ تخصصی پنجم ۲۱ ۱۳۷۸
        ۷۰٫ مفهوم بهره‌وری وراههایارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی تحول اداریعلمی ـ تخصصی پنجم ۱۹ ۱۳۷۷

 


۸٫ کارگاه ها  و سمینارهای آموزشی تدریس شده

ردیف کارگاه/سمینار عنوان کارگاه محل برگزاری سال
                  ۱٫ سمینار مدیریت زمان اداره کل استاندارد شهرکرد ۱۰ مهرماه ۱۳۹۵
                  ۲٫ شورا شورای هم افزایی فرهنگی استان سالن اجتماعات استانداری اصفهان ۲۹ خرداد۱۳۹۵
                  ۳٫ کارگروه تخصصی اصول مدیریت فرهنگی در جامعه امروز سالن اجتماعات استانداری اصفهان ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
                  ۴٫ سمینار مدیریت عملکرد بانک صادرات آذرماه ۱۳۹۳
                  ۵٫ سمینار مدیریت تحول: از منظر ظرفیت­های سازمانی فرمانداری شاهین شهر آذرماه ۱۳۹۳
                  ۶٫ کارگاه بازرسی ارزشیابی و رسیدگی به شکایات(ویژه رؤسا و معاونین دانشگاه ها) دانشگاه آزاد اسلامی منطقه چهار آبان ماه۱۳۹۳
                  ۷٫ کارگاه صفات بایسته رهبری در موسسات فرهنگی هنری انجمن موسسات فرهنگی هنری ۱۳۹۲
                  ۸٫ کارگاه ارزیابی عملکرد در موسسات فرهنگی هنری انجمن موسسات فرهنگی هنری ۱۳۹۱
                  ۹٫ کارگاه مدیریت اثربخش در موسسات فرهنگی هنری انجمن موسسات فرهنگی هنری ۱۳۹۰
                ۱۰٫ کارگاه راهکارهای ایجاد سازمان­های یادگیرنده در موسسات فرهنگی هنری انجمن موسسات فرهنگی هنری ۱۳۹۰
                ۱۱٫ کارگاه برنامه ریزی استراتژیک در موسسات فرهنگی هنری انجمن موسسات فرهنگی هنری ۱۳۹۰
                ۱۲٫ سمینار کارگاهآموزشی مدیریت منابع انسانیویژه معاونینواحدهای دانشگاه آزاد منطقه چهار دانشگاهآزاد اسلامیواحددهاقان ۱۳۸۹
                ۱۳٫ سمینار کارگاهآموزشی مدیریت زمانویژه معاونینو اعضای هیأت علمی واحد دهاقان دانشگاهآزاد اسلامیواحددهاقان ۱۳۸۹
                ۱۴٫ سمینار کارگاهآموزشی مدیریت خلاق(ویژه هیأت رئیسه و مدیران گروه­های آموزشی واحد دهاقان) دانشگاهآزاد اسلامیواحددهاقان ۱۳۸۹
                ۱۵٫ سمینار مدیریت تحول شهرداری اصفهانویژه شهرداران مناطق مختلف و مدیران شهرداری ۱۳۸۹
                ۱۶٫ سمینار سبک­های رهبری شهرداری اصفهانویژه مدیران و معاونین شهرداری ۱۳۸۹
                ۱۷٫ سمینار کارگاه آموزشیمدیریت تحولویژه روسایواحدهای دانشگاه منطقه چهار دانشگاهآزاد اسلامیواحدخمینی شهر ۱۳۸۸

 

 

 

                ۱۸٫ سمینار کارگاه آموزشی مدیریت تحولویژه معاونین و روسای واحدهای دانشگاه آزاد منطقه چهار دانشگاهآزاد اسلامیواحدخمینی شهر ۱۳۸۸
                ۱۹٫ سمینار کارگاهآموزشی مدیریت زمانویژه کارکنان واحد دهاقان دانشگاهآزاد اسلامیواحددهاقان ۱۳۸۸
                ۲۰٫ سمینار کارگاهآموزشی مدیریت بهره­وریویژه کارکنان واحد دهاقان دانشگاهآزاد اسلامیواحددهاقان ۱۳۸۷
                ۲۱٫ سمینار کارگاهمدیریت استراتژیکویژه روسایواحدهای دانشگاه آزاد منطقه چهار دانشگاهآزاد اسلامیواحدخمینی شهر ۱۳۸۶
                ۲۲٫ سمینار مدیریت تعارضو فنون مذاکره(سخنرانی) سازمان تأمیناجتماعی استان اصفهان ۱۳۸۶
                ۲۳٫ سمینار چالشهایسازمان‌ها در قرن بیست و یکمو بهره‌وری کارکنان علمی (سخنرانی) اصفهانشرکتD.M.T ۱۳۸۵
                ۲۴٫ سمینار چالش‌هایرهبری درقرن بیست و یکم(سخنرانی) دانشگاه آزاداسلامی  واحد آباده ۱۳۸۵
                ۲۵٫ سمینار مدیریتارتباطات اثربخش (سخنرانی) سازمان تأمیناجتماعی استان اصفهان ۱۳۸۵
                ۲۶٫ سمینار اولین کارگاهمدیریت و بهره‌وریویژه روسایواحدهای دانشگاهی سراسر کشور دانشگاه آزاد اسلامیواحد فلاورجان ۱۳۸۴
                ۲۷٫ سمینار اصلاحاتاداری و مدیریت دولتی نوین(سخنرانی) اصفهاندانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگان ۱۳۸۴
                ۲۸٫ سمینار مدیریتبهره‌وری (سخنرانی) اصفهان.سازمان صنایعو معادن ۱۳۸۳
                ۲۹٫ سمینار نقش ساختارسازمانی در افزایش و بهبودبهره‌وری (سخنرانی) سازمانجهاد کشاورزیاصفهان ۱۳۸۲
                ۳۰٫ سمینار دولت مدیریتیو پاسخگویی (سخنرانی) سازمانجهاد کشاورزیاصفهان ۱۳۸۱
                ۳۱٫ سمینار جهانی شدن وچالشهای آن برای صنایع ایران(سخنرانی) اصفهان ـشهرضااداره صنایعو معادن ۱۳۸۱
                ۳۲٫ سمینار مدیریت وسرمایه اجتماعی اصفهان ـنجف‌آباددانشگاه پیامنور ۱۳۸۱
                ۳۳٫ سمینار تصمیم‌گیریدر سازمان (سخنرانی) اصفهان- سازمان تعاونروستائی ۱۳۸۰

 

 


۹٫ سوابق تدریس در دانشگاه

ردیف دانشگاه مقطع موضوعات تدریس سال
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
۱ دانشگاه آزاداسلامی واحد دهاقان × ×  × -  بررسیمسائل مدیریت دولتی-  مدیریتبهره‌وری نیروی انسانی در بخش دولتی-  سازماندهیو اصلاح تشکیلات و روشها

- فرایند خط مشی گذاری عمومی

- مدیریت تحول

- مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی

۱۳۹۵-۱۳۷۶
۲ دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان × - تئوریهایپیشرفته مدیریت-  بهره وری نیروی انسانی- فرایند خط مشی­گذاری عمومی ۱۳۹۳-۱۳۸۶
۳ دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف‌آباد ×  × -  تئوریهایسازمان و مدیریت- برنامه ریزی استراتژیک- سازماندهی و رهبری ۱۳۸۰-۱۳۸۲۱۳۹۴۱۳۹۴
۴ دانشگاه آزاداسلامی واحد نراق × - فرآیند خطمشی‌گذاری عمومی- نظام‌هایاداری تطبیقی پیشرفته ۱۳۸۳
۵ دانشگاه آزاداسلامی واحد شهرضا × مدیریت صنعتی ۱۳۸۳
۶ مرکز آموزشمدیریت دولتی × ×  - فرآیند خطمشی‌گذاری عمومی-  مدیریتبهره‌وری-  بررسیمسائل مدیریت دولتی ۱۳۹۲- ۱۳۷۸
۷ سازمانمدیریت صنعتی × - تئوری سازمانو مدیریت ۱۳۸۱
۸ جهاددانشگاهی واحد اصفهان × - تئوریهایسازمان و مدیریت ۱۳۸۴-۱۳۷۸

 

 

۱۰٫ تعداد رساله‌های کارشناسی ارشد به عنوان استاد راهنما، مشاور و داور

- تعدادرساله‌های کارشناسی ارشد بهعنوان استاد راهنما- تعداد رساله‌های کارشناسیارشد به عنوان مشاور- تعداد رساله‌های کارشناسیارشد به عنوان داور

- تعداد رساله­های دکتری به عنوان استاد راهنما

۲۵۰۱۴۰۳۵۰

۱۵

 


۱۱٫ سوابق تدریس در سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی

ردیف سازمان موضوعات تدریس سال
۱ استانداری اصفهان - کار با مدیران مافوق-  مدیریت تعارض- فنون و فرآیند تصمیم‌گیری

- سازماندهی

۱۳۸۷-۱۳۸۵
۲ دادگستری استان اصفهان - مهارت‌های عمومی مدیریت- سازماندهی ۱۳۸۷-۱۳۸۶
۳ شهرداری های مناطق ۱۵ گانه اصفهان - مدیریت تحول شهری ۱۳۹۵- ۱۳۹۴
۴ دانشگاه علومپزشکی اصفهان - برنامه‌ریزینیروی انسانی (ویژه مدیران عالی و میانی دانشگاه علوم پزشکی)- تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و روش‌ها (ویژه مدیران عالی و میانی دانشگاه علوم پزشکی)- مدیریت تحول (ویژه مدیران عالی و میانی دانشگاه علوم پزشکی) ۱۳۸۸-۱۳۸۶
۵ سازمان اموراقتصادی  ـ دارایی استاناصفهان - برقراریارتباط موثر با محیط و دیگران- مدیریتعملکرد- بهبودسازمانی

- تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها

- ظرفیت سازی برای کوچک سازی

- مدیریت و مهندسی ارزش

- حکمرانی خوب

- شفافیت و سلامت اداری

- رهبری تحول در سازمان ها

- مدل های تعالی سازمانی

- تیم سازی و شیوه های کار گروهی

۱۳۹۳-۱۳۸۴
۶ اداره کل راهو ترابری استان اصفهان -  مدیریتمنابع انسانی ۱۳۸۶
۷ سازمان خدمات درمانی نیروهایمسلح -  تکریم ارباب رجوع ۱۳۸۷
۸ اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان - فرآیند و فنون تصمیم گیری ۱۳۸۷
۹ اداره کلزندانهای استان اصفهان -  فنون و فرآیند تصمیم گیریـ ارتباطات ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۱۰ سرپرستی بانک ملی استاناصفهان -  مدیریت رفتار سازمانی ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۱۱ اداره کلگمرکات استان اصفهان  - برقراریارتباط موثر با محیط و دیگران ۱۳۹۲-۱۳۸۵
اداره کلآموزش فنی و حرفه‌ای استاناصفهان -برقراریارتباط موثر با محیط و دیگران- مدیریت تعارض و فنون مذاکره- مدیریت تحول

- سیستم ها و روش ها

- ارتباطات سازمانی

۱۳۸۷-۱۳۸۸
۱۲ اداره کل حملو نقل پایانه‌های استاناصفهان -  مدیریتبهره‌وری ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۱۳ سازمان آب منطقه‌ای اصفهان -  مدیریت سرپرستی ۱۳۸۶
۱۴ نیروگاه شهید محمدمنتظریاصفهان -  برنامه‌ریزی ۱۳۸۶
۱۵ سازمان جهادکشاورزی  - مدیریتدولتی نوین ۱۳۸۱
۱۶ سازمان تأمیناجتماعی استان اصفهان - رفتارسازمانی ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۱۷ سازمان تعاونروستایی استان اصفهان - انگیزش درسازمان- بهره‌وریدر سازمان ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۸ شرکت سیمان سپاهان اصفهان -  رفتارسازمانی-  تئوریهایمدیریت- اصولسرپرستی

-  مدیریتمنابع انسانی

۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۹ اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان -     تیم سازی و شیوه های کار گروهی-      آشنایی با روش ها و فنون کار با مدیران مافوق-     رهبری تحول در سازمان

-     ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد

کیفیت زندگی کاری

۱۳۹۲- ۱۳۸۸
۲۰ بیمارستان کاشانی -     برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران ۱۳۸۸
۲۱ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان -     تجزیه و تحلیل سیستم­ها و روش­ها ۱۳۸۹
۲۲ شرکت گاز اصفهان -     تصمیم گیری اخلاقی-     ایجاد انگیزه در کارکنان-     اصول روانشناسی برای سرپرستان

-     پرورش مهارت های سرپرستی

-     تصمیم گیری اخلاقی

-     ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد

۱۳۹۳- ۱۳۸۹
۲۳ شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری -     اصول روانشناسی برای سرپرستان- پرورش مهارت های سرپرستی- رفتار سازمانی آذر و دی ماه ۸۹
۲۴ اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتیاستان چهارمحال و بختیاری -     برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران-     اصول و فنون مذاکره موفق دی ماه ۸۹
۲۵ شرکت پخش فرآورده های نفتی -     مدیریت زمان ۰۹/۰۷/۱۳۹۲
۲۶ موسسه آموزشو مشاوره مدیریت بال اندیشه  ـسازماندهیـ برقراریارتباط موثر با محیط و دیگران- مدیریت تحول (بهبودسازمانی)

ـتجزیه وتحلیل اداری

- ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد

ـسیستم‌ها وروشها

- مدیریت زمان

ـمدیریتمنابع انسانی

ـ برنامه‌ریزی نیروی انسانی

ـبرنامه‌ریزی در دستگاههایدولتی

ـ مدیریترفتار سازمانی در دستگاههایدولتی

ـمدیریتعملکرد

-   فساد اداری

- مدیریت تحول

- توجیهی بدو خدمت

۱۳۹۴-۱۳۸۵
۲۷ شرکت فولاد مبارکه - مدیریت زمان ۰۲/۱۱/۹۳۰۵/۰۶/۹۴

 

 1. حسن اسلام کیش
  ۲۰ آبان ۱۳۹۱ در ۲۰:۵۴ | #1

  باعرض سلام وادب واحترام :
  با رویت ومطالعه رزومه حضرتعالی پی بردم جنابعالی دانشمندی فاضل وارسته ومومن هستیدکه با تزکیه و عزت نفس وانتشار گسترده دانش ویافته های علمی خود به طور تمام وکمال زکات علمتان را بصورت فزاینده میپردازید .
  رجائ واثق دارم که جنابعالی در ایجادتوسعه فکری وکشف وپرورش استعدادها واستفاده از ارزشهاوسرمایه های اجتماعی وانسانی کشور نقشی بی بدیل ایفا مینمایید .
  برایتان ارزوی طول عمرهمراه باعزت وتوفیق در انتقال یافته های علمیتان به رهجویان عرصه دانش کشور را دارم .

 2. محمود تقی پور
  ۹ دی ۱۳۹۱ در ۱۴:۲۱ | #2

  بسمه تعالی
  برخود میبالم وبا افتخار میگوییم که توفیقی بود برایم شاگردی شما وهمچنین استاد راهنمای پایان نامه ام واینکه انجمن مدیریت ودانشجویان دوره های مختلف مدیریت باید افتخار بکنند به استادی چون دکتر علیرضا شیروانی

 3. محسن تقیان دینانی
  ۱۷ دی ۱۳۹۱ در ۱۵:۰۲ | #3

  بنام خدا
  با سلام خدمت آقای دکتر شیروانی.بدینوسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را بواسطه تلاش وافر و شایسته جنابعالی در راستای اعتلای دانش و مهارت دانشجویان و بویژه اینجانب در دانشگاه آزاداسلامی واحد دهاقان اعلام میدارم.
  موفق و پیروز باشید

 4. ۲۳ دی ۱۳۹۱ در ۱۳:۰۹ | #4

  زندگی دفتری از خاطره هاست
  بک نفر در دل شب
  یک نفر در دل خاک
  یک نفر همدم خوشبختی هاست
  یک نفر همسفر سختی هاست
  چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد
  ما همه همسفر و رهگذریم
  آنچه باقیست فقط خوبیهاست

 5. منوچهر امیری نیا
  ۵ اسفند ۱۳۹۱ در ۱۵:۰۳ | #5

  با سلام
  رزومه حضرتعالی مایه مباهات است . امید است با برنامه ریزی ، سازماندهی ، فرماندهی ، هماهنگی و کنترلهای انجام شده توسط جنابعالی بتوانیم بسوی مدینه فاضله متصور در ذهن حضرتعالی قدمی هرچند کوچک برداریم .
  نکته مدیریتی : بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است .
  به امید آن روز . موفق و پایدار باشید .
  پیشاپیش نوروز بر شما فرخنده باد .

 6. غلامعلی کریمیان
  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ در ۱۴:۳۹ | #6

  باسلام باعث افتخاراست که اعلام کنم تنهادانشجویی هستم توفیق یافتم که در دوره کارشناسی ارشد ۲۱واحد درسیم را با استاد بزرگواری مثل جنابعالی طی نمایم

 7. پرهام حاجی پور
  ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ در ۱۱:۳۸ | #7

  با عرض سلام
  افتخار شاگردی ایشون رو من از یک سال پیش داشتم ایشون انسانی متشخص ،مهربان وبسیار با سواد
  آرزوی سربلندی دارم برای ایشون در تمام مراحل زندگی ،کاری و علمی.

 8. رسولكاظمي مقدم
  ۱۳ مهر ۱۳۹۲ در ۱۲:۵۹ | #8

  با عرض سلام وادب خدمت استاد عزیزم
  با عنایت خداوند متعال من هم توفیق شاگردی درکلاسهای ایشان را داشته ام .آقای دکتر شیروانی استادی دلسوزوبا معرفت ، متخصص ومسلط به دروس مدیریت می باشند که دانشگاه ازاد دهاقان باید قدردان این استاد گرامی باشد
  من ادمی ام که رک وراست حرفم را میزنم دوستان عزیزم آقای دکتر شیروانی به مثابه خورشیدی درمیان اساتید مدیریت دولتی می باشند ومایه افتخار برای کشور، من به نوبه خودم اززحمات ایشان کمال تشکر رادارم وامیدوارم که مسئولین قدرایشان را بدانند .

 9. محمدنور اربابی
  ۱۸ آبان ۱۳۹۲ در ۱۲:۲۴ | #9

  آینده از آن کسانی است که به استقبالش می روندآینده مال شماست دکتر موفق باشید

 10. سيد فرهاد جابري
  ۲۹ آبان ۱۳۹۲ در ۱۵:۱۸ | #10

  با سلام
  بنده افتخار شاگردی ایشان را در علوم تحقیقات اصفهان در رشته مدیریت اجرایی را داشتم ، ایشان استادی با سواد و مهربان هستند .
  برایشان آرزوی موفقیت دارم

 11. محمد حیدری گوجانی
  ۹ بهمن ۱۳۹۲ در ۱۵:۰۰ | #11

  با عرض سلام و احترامات فراوان
  از اینکه در دانشگاه دهاقان افتخار شاگردی شما را داشتم بر خود می بالم که زیر نظر استاد فرهمندی چون شما به کسب علم و دانش پرداخته ام، امیدوارم در تمامی مراحل زندگی موفق و موید باشید.

 12. شایسته کاظمی
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ در ۰۸:۳۲ | #12

  با سلام و احترام و آرزوی موفقیت افزونتر برای شما استاد و محقق بزرگوار
  اینجانب شایسته کاظمی فوق لیسانس اقتصاد محض بسیار از مکتب شما در دوره های مختلف استفاده نمودم و با توجه به اینکه ۱۰ سال سابق کار در سیستم دولتی دارم و بسیار به مسائل مدیریتی علاقمند است درخواست همکاری با شما و استفاده بیشتر از تجارب شما بزرگوار را دارم لذا خواهشمند است در این خصوص این حقیر را راهنمایی نمایید لازم بذکر است علاقه و تجارب این حقیر در زمینه مسائل منابع انسانی و استراتژیک و کارهایی که در این زمینه در حال انجام است نیاز به هدایت و استفاده علمی از تجارب شما بزرگوار را می طلبد لذا ضمن آمادگی در این زمینه نیازمند همکاری و مساعدت شما می باشم با تشکر فراوان

  • admin
   ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ در ۰۹:۵۲ | #13

   سلام، با شماره ۹-۶۲۹۴۱۴۸-۰۳۱۱ تماس بگیرید

 13. ۱ خرداد ۱۳۹۳ در ۱۷:۴۸ | #14

  به نظر من استاد خود خواه و خیلی مغرور هستی کمی بیشتر از دلوی باز دلوی کمی اخلاق داره به نظر من هر چه باشی دکترای مدیریتی نه دکترری پزشکی از کالج فلان …. بخدا خیلی مدیون دانشجویان هستی مثل همین درس تحول در حد چند اسلاید گفتی اما یه کتاب معرفی کردی رقص تغییر که خودت هم شاید ازش بیزاری اگه نه لااقل کتاب را در کلاس حتی یک جلسه توضیح مختصر میدادی اگه میخای بدونی چقدر محبوبیت داری نظر خواهی کن این آقای دکتر گفتن ها همه ظاهر و … است بخدا خیلی مغرور هستی بهترین دوستانم دکتری پزشکی از بهترین دانشگاههای دنیا دارن دریغ از یه ذره رفتار ناشایست هرگز هرگز شما را به دروغ می ستایند؟ فقط استاد خودت هستی این مطلب را بجد بگیر من فکر میکنم چسبیدی به دنیا خدا کند اینطور نباشد

  • admin
   ۲۴ خرداد ۱۳۹۳ در ۱۵:۲۷ | #15

   نظر شما محترم هست اما ملاک نیست… بدرود

 14. مسلم محمدی بردبری
  ۲۴ تیر ۱۳۹۳ در ۱۱:۰۱ | #16

  ……

 15. زینب توکل سی سخت
  ۱ مرداد ۱۳۹۳ در ۰۹:۵۹ | #17

  دورود آقای دکتر شیروانی عزیز!
  دورود به این همه اطلاعات علمی به این همه اپتکار و به این همه متانت و بزرگواری حضرتعالی!
  من افتخاری شاگردی در محضر شما را در دانشگاه دهاقان داشتم.هدف عرض ادبی خدمت شما بوده امید که همیشمه ستاره اقبال شما رو به جلو در حرکت باشد.

 16. شیرزادصفرلو
  ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ در ۱۰:۴۳ | #18

  باعرض سلام واحترام خدمت استاد بزرگوار جناب اقای شیروانی اینجانب دانشجوی ترم ۳گرایش تشکیلات واحد دهاقانم با توجه به بحران بیکاری با تلاش فرواوان در استانه اشتغال در شرکت اویکو در پالایشگاه پنجم پارس جنوبی هستم باتوجه به شرایط کار کار فرما ۲۰تمام بایستی در محل کار باشم و۱۰روز مرخصی دارم ونمیتوانم حضور مرتب در کلاسها داشته باشم باتوجه به اینکه ساکن بوشهرم در سال گذشته بطور منظم حضور داشته ام ودر ترم جاری درس سمینار با حضرتعالی دارم لطفا همکاری نمایید تا کار خود را از دست ندهم از همکاری شما بی نهایت سپاسگذارم

 17. محسن یخچالی -دانشگاه آزاد شهرکرد
  ۱ مهر ۱۳۹۳ در ۰۸:۴۴ | #19

  باسلام و تقدیم احترام حضور استاد فرهیخته جناب استاد آقای دکتر شیروانی باعث افتخار می باشد که درکلاس چنین استادی در سال تحصیلی ۹۴-۹۳حضور دارم انشا الله خدا توفیق وسلامتی به چنین استاد فرهیخته ای بدهد که جامعه دانشگاهی همیشه از مواهب آنها بهره مند گردد باتقدیم احترام یخچالی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاداسلامی واحد شهرکرد

 18. ماجده خضریان
  ۳ مهر ۱۳۹۳ در ۰۰:۰۲ | #20

  با سلام به استاد بزرکوارم جناب دکتر شیروانی.بنده افتخار شاگردی شما را در سال ۷۷ تا ۸۱ را داشتم .استاد عزیز از اینکه زمانی شاگرد شما بودم به شدت بر خودم میبالم و امید پیروزی و سربلندی روز افزون شما را دارم.

 19. ۲۲ آبان ۱۳۹۳ در ۱۸:۴۶ | #21

  با سلام خدمت شما استاد ارجمند: مایه افتخار من است که که از کنار کوههای سربه فلک کشیده سبزکوه بختیاری به بلندای همت و بزرگواری شما استاد گرامی ببالم به نظرم نچه از از تالیفات حضرتعالی خواندم بکارم آمد پس متشکرم
  (بردبر: جایی است ازدیار بختیاری که قدیم محل ساخت شیرهای سنگی معروف بود)

 20. عبدالعظیم شفیعی اردکانی
  ۲۴ آذر ۱۳۹۳ در ۰۹:۴۶ | #22

  با سلام و درود فراوان
  به استاد بزرگوار و ارجمندم جناب آقای دکتر شیروانی
  حفظه الله
  بسم الله الرحمن الرحیم

  سعادت بزرگی نصیب من شد که خداوند علیم و حکیم شما را در مسیر تحصیلات اینجانب قرار داد. و در درس نظریه های فرایند تحول انچه سالیان سال به دنبالش می گشتم در کلاس شما آن را بدست اوردم و از پریشانی ذهن اسوده گشتم
  چه کنم که به جز دعا برای شما و خانواده محترم تنها وسع زبانی و قلبی این حقیر است.
  من با توجه به مطالب ارزشمند و فوق العاده اکنون می توانم حلقه های تعادل ورسیدن به الگوی تعادل را به یاری سبحان طراحی کنم و آن را مدیون حضرت استاد میدانم
  به این وسیله کمال تشکر خالصانه را از صمیم قلب سلیم ابراز می دارم

  ارادتمند شما

  عبدالعظیم شفیعی اردکانی

 21. رضا باقرپور ولاشانی
  ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ در ۰۰:۰۱ | #23

  همیشه مایه افتخار بوده وهستی امیدوارم در تمام مراحل زندگی همیشه پیروز مند باشید

 22. الهه شیخی
  ۷ مرداد ۱۳۹۴ در ۱۰:۱۷ | #24

  سلام و عرض ارادت ویژه خدمت بهترین استادم ، برادرم و بهترین دوست دوران شاگردی کردن من در مکتب ایشان
  این حرف حقیقت دلم بود مثل بقیه عزیزانی که برای آقای دکتر کامنت گذاشته اند نه تظاهر و ریا ؛ خطاب به اون عزیزی که متاسفم بگویم یا فکر کنم دانشجوی راه علم و عشق هستند چون یکی از نشانه های ادب و تواضع احترام به بزرگتر هستش مخصوصا که آقای دکتر در جایگاه شریف انبیا مشغول به خدمتند ….بعبارتی دیگر :
  از سوز محبت چه خبر اهل هوس را
  این آتش عشق است نسوز همه کس
  تقدیم به یگانه استاد هستی

 23. الهه شیخی
  ۷ مرداد ۱۳۹۴ در ۱۰:۱۸ | #25

  سلام و عرض ارادت ویژه خدمت بهترین استادم ، برادرم و بهترین دوست دوران شاگردی کردن من در مکتب ایشان
  این حرف حقیقت دلم بود مثل بقیه عزیزانی که برای آقای دکتر کامنت گذاشته اند نه تظاهر و ریا ؛ خطاب به اون عزیزی که متاسفم بگویم یا فکر کنم دانشجوی راه علم و عشق هستند چون یکی از نشانه های ادب و تواضع احترام به بزرگتر هستش مخصوصا که آقای دکتر در جایگاه شریف انبیا مشغول به خدمتند ….بعبارتی دیگر :
  از سوز محبت چه خبر اهل هوس را
  این آتش عشق است نسوزد همه کس
  تقدیم به یگانه استاد هستی

 24. محمد حیدری گوجانی
  ۳۰ آبان ۱۳۹۴ در ۰۰:۰۴ | #26

  بنام دادار بزرگ
  ارزش استاد را دانستن هنر نیست ، بلکه بایستگی و وظیفه است .
  خداوند بزرگ را بسیار شاکرم که توفیق مجدد شاگردی شما را نصیب من کرده . امیدوارم که از دریای علم شما استاد گرانقدر و ارزشمند ذره ای نصیبم شود.
  از خداوند برای شما طول عمر باعزت آرزومندم .

 25. دانشجو
  ۸ دی ۱۳۹۴ در ۲۱:۱۷ | #27

  دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ
  ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ
  دانی که پس از عمر چه میماند بس
  مهر است محبت است باقی همه هیچ

 26. رامین ستایش
  ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ در ۰۱:۰۳ | #28

  با سلام و خسته نباشید خدمت دکتر عالی قدر
  خواستم عرض کنم که آشنایی با شما یکی از ارزنده ترین اتفاقات زندگی بنده بود چرا که انسان های فرهیخته ای چون شما انقدرها زیاد نیستند. امیدوارم در ادامه ی راه پربارتان همیشه موفق و پیروز باشید. با تشکر از تمامی زحمات شما.
  ارادتمند و شاگرد همیشگی شما

 27. صفرلو
  ۱۳ تیر ۱۳۹۵ در ۱۴:۵۷ | #29

  با سلام خدمت استاد بزرگوارم که تنها درس سمینار را توفیق داشتم درخدمت ایشان باشم و بالاترین نمره کلاس شدم آقای شیروانی تنها استادی بودند که روش تدریس متفاوت داشتند و نمره واقعی را میدادن امابرخی دوستان اشتباه قضاوت میکنن از آقای شیروانی میخواهم به برخی اساتید دهاقان بگویند منابع خوبی معرفی نمیکنن نه تنها خروجی نداره بلکه تاثیر منفی داره کاش همه درسهام را با آقای شیروانی گرفته بودم تا بیشتر از معلوماتشون استفاده میکردم

 28. حسینعلی نورا.زاهدان
  ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ در ۱۵:۰۵ | #30

  باعرض سلام وادب واحترام: خدمت استاد گرانقدر جناب دکتر شیروانی
  آشنایی و حضور در محضر جنابعالی گرچه در مدت زمانی مختصر ولی بلحاظ معنوی سرشار از زیبایی و بی نهایت مایه افتخار و مباهات اینجانب بود برایتان لحظاتی خوش را آرزومندم

 29. علی حاجیان
  ۲۸ آبان ۱۳۹۵ در ۲۱:۱۱ | #31

  عرض سلام و ادب خدمت استاد گرامی
  جناب آقای دکتر شیروانی
  بنده بسیار خوشحالم که افتخار شاگردی,استادی فرزانه و شایسته ایی چون شما را دارم.
  امیدوارم در تمامی زندگی سربلند و موفق و پیروز باشید.
  کارشناسی ارشد دانشگاه دهاقان سال ۹۵

 1. بدون بازتاب